leczsynonim

ale, aczkolwiek, jednakże, nie mniej jednak, jednak, mimo tego
Przykład:

Zostałam w domu, lecz w ogóle mi się to nie podobało, aczkolwiek też nie wyraziłam sprzeciwu na taki stan rzeczy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: