następnie synonim

1. Jako wykładnik porządkowania wypowiedzi, wprowadza kolejną informację

Przykład zastosowania - następnie

W drugiej połowie XIX wieku czytano z zapałem Sienkiewicza, przede wszystkim Trylogię i Krzyżaków, następnie Orzeszkową, Rzewuskiego Pamiątki Soplicy i Listopad, dalej Kraszewskiego i Prusa. (Irena Domańska-Kubiak: Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, 2004)

2. Jako w czasie, który nastąpił zaraz po tym, o czym była mowa

zaraz potem, od tego czasu, po czym, w następnej kolejności, potem, później, kolejno, po chwili, po jakimś czasie, po pewnym czasie

Przykład zastosowania - następnie

Chcąc otrzymać pomoc pieniężną, musisz wypełnić formularz, a następnie złóżyć go w urzędzie. Po jakimś czasie otrzymasz list z wynikiem rozpatrzenia wniosku. 

antonimy: poprzednio wcześniej

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Hekyou
wtedy