naprzeciwko synonim

vis-à-vis, naprzeciw, naprzeciwlegle, przeciwlegle, na wprost, po przeciwnej stronie

Przykład zastosowania - naprzeciwko

Naprzeciwko katedry jest cmentarz. To właśnie tutaj, przeciwlegle do kościoła, leżą pochowani wybitni artyści naszego miasta. 

antonimy: po tej samej stronie równolegle

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: