nakryć synonim

1. Jako schwytać kogoś w chwili popełnienia czegoś złego lub zabronionego

przydybać (potocznie), przyłapać, zdybać (potocznie), złapać, wykryć

Przykład zastosowania - nakryć

Przyłapałam męża na zdradzie. Nakryłam go w łóżku z inną kobietą. 

2. Jako przygotować stół

przygotować, zastawić

Przykład zastosowania - nakryć

Nakryłam do stołu. Zastawiłam go porcelanową zastawą. 

3. Jako położyć coś na kimś lub na czymś, osłaniając kogoś lub coś

zasłonić, osłonić, przykryć, narzucić, pokryć, opatulić

Przykład zastosowania - nakryć

Nakryłam dziecko swoim ciałem. Zasłoniłam je, aby nie dosięgły go kule. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: