nadużycie synonim

manipulacja, przekręt, wykroczenie, defraudacja, sprzeniewierzenie

Przykład zastosowania - nadużycie

Mówienie, jakoby rozpoczęcie nauki czytania w jak najmłodszym wieku prowadziło do zaburzeń procesów myślowych, jest wielkim nadużyciem. Uważam, że to manipulacja niezgodna z badaniami naukowymi. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: