nadesłać synonim

przekazać, przysłać, przesłać, podesłać, dostarczyć

Przykład zastosowania - nadesłać

Wielu uczniów nadesłało prace na konkurs. W kategorii wieku 7-10 lat dzieła dostarczyło sześćdziesięcioro młodych twórców. 

antonimy: odesłać wysłać zwrócić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: