naczelnik synonim

zwierzchnik, boss (potocznie), stary (potocznie), przełożony, dyrektor, kierownik, pryncypał, szef, prezes

Przykład zastosowania - naczelnik

Naczelnik odpowiada za kierowanie decyzjami w instytucji lub firmie. Zakres obowiązków kierownika jest zależny od branży, w której pracuje. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: