musieć synonim

1. Jako być zobowiązanym do zrobienia czegoś

być zmuszonym, być zobligowanym, być zobowiązanym, mieć obowiązek, nie mieć wyboru, czuć się w obowiązku

Przykład zastosowania - musieć

Muszę dziś dłużej zostać w pracy. Nie mam wyboru - zostało mi do odpracowania kilka godzin przed końcem miesiąca. 

antonimy: nie musieć nie mieć obowiązku

2. Jako potrzebować coś zrobić

wypada, trzeba, powinien, potrzebować, winien

Przykład zastosowania - musieć

Samochód musi być sprawny. Właściciel auta powinien dbać o jego stan techniczny.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: