monarchia synonim

ustrój monarchiczny, królestwo, monarchizm

Przykład zastosowania - monarchia

Król panował monarchią dożywotnio. To były dobre czasy dla królestwa

antonimy: republika

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Kinga
Nonarchia