między innymi synonim

w szczególności, w tym także, na przykład, dajmy na to, przykładowo, wśród nich

Przykład zastosowania - między innymi

Do moich obowiązków na stanowisku kierownika należała między innymi kontrola innych pracowników, w tym także przydzielanie im nagród i wymierzanie kar.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: