małżeński synonim

matrymonialny, ślubny

Przykład zastosowania - małżeński

Przeanalizowaliśmy uważnie nasze plany matrymonialne. W końcu wstąpienie w związek małżeński będzie pierwszą poważną decyzją w naszym życiu. 

antonimy: pozamałżeński nieślubny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: