lichtarz synonim

aplika, kandelabr, menora, świecznik

Przykład zastosowania - lichtarz

Na ołtarzyku stały dwa lichtarze. Świeczniki służyły do osadzania na nich wysokich świec. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: