łaknienie synonim

głód, pusty żołądek, smak, oskoma

Przykład zastosowania - łaknienie

Nagłe uczucie łaknienia spowodowało, że nie mogłam myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, aby jak najszybciej zaspokoić swój głód i najeść się do syta. 

antonimy: nasycenie sytość przepełnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: