kserokopia synonim

ksero, duplikat, kopia

Przykład zastosowania - kserokopia

Pracodawca wymaga kserokopii dyplomu ukończenia studiów. Duplikat zostanie zatrzymany w miejscu pracy, a oryginał zachowam dla siebie. 

antonimy: oryginał pierwodruk autentyk

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: