kronika synonim

1. Jako chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń z życia państwa, instytucji, organizacji

diariusz (książkowo), dziennik, raptularz, dziejopis, rocznik, pamiętnik, memuar, memoriał, annały, chronograf, chronografia

Przykład zastosowania - kronika

Wszelkie ważne wydarzenia związane z biblioteką zapisywaliśmy w naszej kronice. Chronograf zawierał między innymi opis poświęcenia budynku przez biskupa. 

2. Jako stały przegląd bieżących wydarzeń z różnych dziedzin życia, zamieszczany w prasie, radiu lub telewizji

aktualności, wiadomości, wydarzenia, sprawozdanie, serwis informacyjny, fakty

Przykład zastosowania - kronika

Włączyłam telewizor, aby obejrzeć kronikę wydarzeń. W wiadomościach dowiedziałam się, że dzisiaj obchodzimy rocznicę wybuchu powstania. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: