kolokwializmsynonim

wyrażenie potoczne, wyraz potoczny, potocyzm
Przykład:

Kolokwializmy nie są pożądane w oficjalnym języku. Wyrażenia potoczne świadczą o ubogim słownictwie użytkownika języka. 

antonimy: wyraz oficjalny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: