kalkować synonim

robić kopię, reprodukować, kopiować, powielać, przekalkowywać, kształtować na wzór, odbijać, odrysowywać, odtwarzać według wzorca , odwzorowywać, imitować, przekopiowywać, przenosić, skopiować, papugować (potocznie), zrzynać (potocznie)

Przykład zastosowania - kalkować

Nie potrafiłam samodzielnie rysować, więc kalkowałam rysunki z książek. Odrysowywałam ilustracje za pomocą ołówka i kalki kopiującej. 

antonimy: tworzyć samodzielnie kreować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: