jantar synonim

bursztyn, sukcynit, amber, mocz rysia, burmit, retynit, rumenit, symetyt, krancyt

Przykład zastosowania - jantar

Znanych jest sześćdziesiąt odmian jantaru. Rzymianie nazywali bursztyn moczem rysia, ponieważ uważali, że kamień powstał właśnie z tej substancji. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: