inni synonim

drudzy, insi, owacy

Przykład zastosowania - inni

Jedni chwalili spektakl, drudzy krytykowali, a jeszcze inni nie potrafili wyrazić swojej opinii. 

antonimy: jedni tacy ci sami

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: