innesynonim

1. 1. Jako nie te, o których była mowa

pozostałe, drugie , dalsze, następne , kolejne, nie te
Przykład:

Liczę na inne pomysły. Oby kolejne okazały się ciekawsze od poprzednich. 

antonimy: te

2. 2. Jako różne

różne, nie te same, rozbieżne, niezgodne, zróżnicowane, niejednolite, niejednakowe, nieidentyczne, nietożsame
Przykład:

Mają różne poglądy, popierają innych polityków, ale jedno ich łączy: wszyscy biorą udział w wyborach. 

antonimy: identyczne takie same

3. 3. Jako odmienione

odmienione, zmienione, nowe , niepodobne, nie do poznania, przeobrażone
Przykład:

Były jakieś inne, odmienione. Czułam się tak, jakbym rozmawiała z obcymi osobami. 

antonimy: niezmienione takie same

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: