geranium synonim

bodziszek

Przykład zastosowania - geranium

Geranium jest rośliną, która ma działanie przeciwgrzybicze. Czasem robię nasiadówki z bodziszka, aby pozbyć się dolegliwości. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: