gaża synonim

pensja, pobory, wynagrodzenie, zarobek, płaca

Przykład zastosowania - gaża

Jestem artystą scenicznym i za pracę w teatrze otrzymuję skromną gażę. Wynagrodzenie starcza mi na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: