fundator synonim

donator, darczyńca, ofiarodawca, sponsor, płatnik, dobroczyńca, dobrodziej

Przykład zastosowania - fundator

Fundatorem nagród w konkursie jest fabryka czekolady naszego miasta. Sponsor ufundował trzy luksusowe samochody dla zwycięzców. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: