forsa synonim

1. Jako potocznie o pieniądzach

flota (potocznie), hajs (potocznie), kapucha (potocznie), kapusta (potocznie), kasa (potocznie), mamona (potocznie), pieniądze, sałata (potocznie), siano (potocznie), szmal (potocznie), szmalec (potocznie), środki pieniężne, finanse, fundusz, fundusze, zasoby finansowe, kapitał, budżet , dutki (gwarowo), kasiora (potocznie), waluta

Przykład zastosowania - forsa

Wprawdzie zarobił ostatnio dużo forsy, ale nie trzeba było długo czekać, a jego konto znowu świeciło pustkami. Po tygodniu nie miał już żadnych pieniędzy.

2. Jako banknoty lub monety

zielone (potocznie), banknoty, monety, gotówka, pieniądze, drobne, bilony

Przykład zastosowania - forsa

Ilekroć odwiedzam babcię, dostaję od niej trochę forsy, najczęściej kilka monet, czasem jakiś banknot

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: