ferment synonim

poruszenie, wzburzenie, zamieszki, wrzenie, niepokój, rozruchy, tumult, podniecenie, napięcie, zdenerwowanie

Przykład zastosowania - ferment

Szybko domyśliłam się, skąd w tobie taki niepokój. To ona sieje ci w głowie niepotrzebny ferment.

antonimy: spokój

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: