fatygować synonim

męczyć, trudzić, kłopotać, dręczyć, nękać, przeszkadzać, niepokoić, ambarasować (książkowo), narażać

Przykład zastosowania - fatygować

Pomaluję jeszcze tylko tę jedną ścianę i więcej nie będę cię już fatygować. Wiem, że nie znosisz zapachu farby, więc nie chcę cię dłużej męczyć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: