expressis verbis synonim

bez niedomówień, jasno, dobitnie, wyraźnie, bez osłonek

Przykład zastosowania - expressis verbis

Trybunał wprowadził tę nieuregulowaną expressis verbis przesłankę. Ponadto wyraźnie zaznaczył, że wcześniejsze uchwały są prawnie niewiążące.

antonimy: aluzyjnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: