duchota synonim

zaduch, duszność, war, parność, parówka

Przykład zastosowania - duchota

W windzie panowała duchota. Przez ten zaduch bałam się, że zemdleję. 

antonimy: przewiew przeciąg

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: