deminutivum synonim

zdrobnienie, deminutyw, spieszczenie

Przykład zastosowania - deminutivum

Nie wolno zwracać się do dziecka, używając wyłącznie deminutivum. Zbyt wiele zdrobnień wyrazów w słowniku dziecka będzie prowadziło w późniejszym wieku do poważnych zaburzeń w rozumieniu języka. 

antonimy: zgrubienie augmentativum augmentatyw

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: