dawca synonim

darczyńca, ofiarodawca, dobry wujek (ironicznie), benefaktor (przestarzałe), dobrodziej (przestarzałe), filantrop (przestarzałe)

Przykład zastosowania - dawca

Zostałem honorowym dawcą krwi. Dowiedziałem się, że każdy darczyńca po wsparciu punktu krwiodawstwa otrzymuje tabliczkę czekolady. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: