dalekopis synonim

1. Jako wiadomość

teleks, telex, faks, fax, telefaks, telefax

Przykład zastosowania - dalekopis

Miał bardzo dziwną minę, kiedy otrzymał ten dalekopis, ale nie odezwał się słowem i szybko wysłał swój teleks.  

2. Jako urządzenie

teleks, telex, telefaks, telefax, faks, fax, telegraf

Przykład zastosowania - dalekopis

Do obsługi dalekopisu zatrudniano wiele osób, a sam telefaks zajmował bardzo dużo miejsca.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: