bógsynonim

1. Jako człowiek lub przedmiot bezkrytycznie uwielbiany

bożyszcze, bóstwo, bożek, niebianin, idol, bałwan, fetysz, złoty cielec, przedmiot kultu
Przykład:

Pod pojęciem "bóg" kryją się rozmaite istoty będące przedmiotem kultu religijnego.

2. Jako istota lub jej wyobrażenie będące przedmiotem kultu

bożyszcze, bóstwo
Przykład:

W grupie bóstw solarnych wyróżniamy azteckiego boga Nanautzina. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: