bezpieczeństwosynonim

ochrona, obronność, pokój, obrona, pewność, spokój
Przykład:

Miałam w jego obecności poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiedziałam, że zawodowo zajmuje się ochroną ludzi.

antonimy: zagrożenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: