belka synonim

dyszel, sztaba, poprzeczka, listwa, podciąg

Przykład zastosowania - belka

Podciąg to element konstrukcyjny w postaci belki, który przenosi obciążenie z innych belek i stanowi podporę dla stropu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: