ateista synonim

bezwyznaniowiec, bezbożnik, niedowiarek, agnostyk, ateusz (książkowo), niewierzący, niewierny

Przykład zastosowania - ateista

Był bardzo sympatyczny, ale dumnie przedstawiał się jako zdeklarowany ateista. A dla mnie rozmowa z niewierzącym nie jest łatwa.

antonimy: wierzący wyznawca religijny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: