administrator synonim

zarządca, dysponent (książkowo), rządca, dozorca, menedżer, kierownik

Przykład zastosowania - administrator

Administrator sieci informatycznej pełni funkcję zarządcy systemów informatycznych na przykład w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: