związany synonim

1. Jako określenie zachodzącej relacji

korelacyjny, odpowiedni, określony, oparty, połączony, powiązany, równoczesny, scalony, skojarzony, sprzężony, stosowny, towarzyszący, uwarunkowany, uzależniony, warunkowy, współzależny, wyznaczony, zależny, zdeterminowany, zajęty, dotyczący , skorelowany, współbrzmiący, złączony

Przykład zastosowania - związany

Projekt jest związany z najnowocześniejszą technologią. Cały system został oparty na procesorze.

antonimy: niezwiązany

2. Jako będący w bliskiej relacji

uzależniony, zależny, zaręczony, zjednoczony, przywiązany, darzący uczuciem, zajęty, żonaty

Przykład zastosowania - związany

Jestem już z kimś związany. Musisz wiedzieć, że prawie od dwóch lat jestem żonaty.

antonimy: wolny niezależny

3. Jako określenie stanu ograniczającego ruchy

obezwładniony, skrępowany, spętany, unieruchomiony, unieszkodliwiony, zatamowany

Przykład zastosowania - związany

Mężczyzna został obezwładniony, uśpiony i związany przez dwóch zamaskowanych napastników.

antonimy: wolny swobodny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: