wydolność synonim

kondycja, krzepa, sprawność fizyczna, forma, tężyzna, sprawność, wytrzymałość, wydajność, skuteczność, produktywność, potencjał

Przykład zastosowania - wydolność

Lekarze sprawdzają wydolność płuc biegacza. Niestety po wypadku jego sprawność nie jest taka, jaka była wcześniej. 

antonimy: niewydolność niesprawność choroba ułomność nieprawidłowość wada nieefektywność niewydajność nieproduktywność nieskuteczność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: