unieważnić synonim

cofnąć, odjąć, znieść, zaniechać, odwołać, zwolnić, zrezygnować, zdymisjonować, zdjąć, usunąć, wypowiedzieć, rewokować, uchylić, wycofać, anulować, rozwiązać, zlikwidować, skasować, skreślić

Przykład zastosowania - unieważnić

W zeszłym roku unieważniono moje uprawnienia pedagogiczne i cofnięto pozwolenie na pracę w szkole. 

antonimy: zalegalizować zatwierdzić odnowić wprowadzić koncesjonować ratyfikować uprawomocnić postanowić dopuścić ustalić zawrzeć ustanowić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: