siuśkisynonim

złoty deszcz (żartobliwie), szczochy (bardzo potocznie), siki (potocznie), uryna, mocz, szczyny (bardzo potocznie), psipsi (nieco potocznie), siku (nieco potocznie)
Przykład:

Posprzątaj siuśki po swoim psie. Przyschnięty do parkietu mocz będzie śmierdział w całym domu, jeśli szybko go nie powycierasz. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: