powinowatysynonim

spokrewniony, pokrewny, skoligacony, bliski, bratni, powiązany, swój
Przykład:

W chwili zawarcia małżeństwa małżonek staje się powinowatym. Chociaż mąż jest powiązany z żoną węzłem małżeńskim, to jednak nie pochodzą od wspólnego przodka. 

antonimy: niespokrewniony spoza rodziny obcy niepowiązany

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: