podpisać synonim

sygnować, parafować, złożyć podpis, zatwierdzić, pokwitować, poświadczyć

Przykład zastosowania - podpisać

Muszę podpisać dokument potwierdzający odbiór paczki. Złożę podpis na specjalnym czytniku u kuriera. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: