mieć na celu synonim

dążyć, zmierzać, celować, chcieć, kroczyć, zabiegać, starać się, ubiegać się, pragnąć

Przykład zastosowania - mieć na celu

Organizatorzy akcji mieli na celu uświadomienie ludzi młodych. Dążyli też do tego, żeby pobudzić ich do działania.

antonimy: stać w miejscu osiąść na laurach nie zmierzać nie dążyć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: