lekomania synonim

farmakomania, zależność lekowa, lekozależność, toksykomania

Przykład zastosowania - lekomania

Był uzależniony od leków - cierpiał na lekomanię. Zależność lekowa wymuszała na nim przyjmowanie ogromnej ilości leków nasennych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: