implementacja synonim

wdrożenie, zastosowanie, przystosowanie, adaptacja, zaprogramowanie, wprowadzenie w życie, realizacja

Przykład zastosowania - implementacja

Implementacja algorytmu zakończyła się niepowodzeniem. Kolejną próbę jego wdrożenia podejmiemy po znalezieniu i naprawieniu błędów. 

antonimy: nieprzystosowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: