co najmniejsynonim

przynajmniej, nie mniej, minimum, chociaż, najmniej
Przykład:

Było ich tam co najmniej kilkunastu. Nie widziałem wszystkich, ale naliczyłem najmniej trzynastu.

antonimy: najwięcej maksymalnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: