zniwelować synonim

wyrównać, znieść różnice, zrównać, ujednolicić, zlikwidować różnice

Przykład zastosowania - zniwelować

Robotnicy usiłują zniwelować pagórki za domem. Muszą wyrównać ziemię, aby móc potem na tym terenie postawić dom. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: