wyłączniesynonim

tylko, jedynie, jeno (książkowo)
Przykład:

Ta miska służy wyłącznie do prania białych rzeczy. Wypierzesz więc w niej jedynie swoją suknię ślubną. 

antonimy: również także jeszcze

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: