wyborca synonim

głosujący, elektor, wybierający

Przykład zastosowania - wyborca

Jestem bardzo niezdecydowanym wyborcą, dlatego postanowiłem nie skorzystać ze swojego prawa głosującego.

antonimy: elekt

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: