wyborcasynonim

głosujący, elektor, wybierający
Przykład:

Jestem bardzo niezdecydowanym wyborcą, dlatego postanowiłem nie skorzystać ze swojego prawa głosującego.

antonimy: elekt

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: