struga synonim

strumyk, ruczaj, potok, strumień, wytrysk, ciek, rzeczka, kaskada, strużyna

Przykład zastosowania - struga

Kiedy maszerowaliśmy pod górę, drogę na szczyt wyznaczała nam struga rzeki. Czasami robiliśmy przerwę, a wtedy strumień służył nam do obmycia spoconych ciał. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: